Privacy verklaring

Sport & Welzijn

Privacyverklaring
Hier vind je de privacyverklaring van vanHild Sport & Welzijn. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die vanHild Sport & Welzijn verstrekt en gegevens die worden verzameld via de website (www.vanhild.nl) of email.

De privacy verantwoordelijke van vanHild Sport & Welzijn is Hylke Bos, hij is te bereiken via hylke@vanhild.nl

vanHild Sport & Welzijn doet er alles aan om jouw privégegevens ook echt privé te houden.

Toepasselijkheid
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie die je aan vanHild Sport & Welzijn verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier op de website of via e-mail. Daarnaast geldt deze verklaring ook voor privacygevoelige informatie van opdrachtgevers, hun klantgegevens en gegevens van leveranciers of partners. VanHild Sport & Welzijn hecht groot belang aan de privacy van klanten, opdrachtgevers en hun klanten en gaat daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Hierin wordt de AVG/GDPR gevolgd, de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden alleen gebruikt na persoonlijke toestemming, een overeenkomst of vanwege een wettelijke verplichting.

Voor het opstellen van offertes en facturen zijn adresgegevens noodzakelijk en voor het beantwoorden van vragen via de website zijn naam en e-mailadres noodzakelijk.

De verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de specifieke doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn.

Persoonsgegevens worden nooit aan derden verkocht noch weggegeven tegen wederdiensten. Aan vanHild Sport & Welzijn verstrekte persoonsgegevens blijven exclusief voor vanHild Sport & Welzijn.

Wanneer een vraag gesteld wordt die wellicht door een collega’s of sectorgenoten beantwoord moet worden, wordt van te voren toestemming gevraagd om e-mailadres en/of telefoonnummer door te geven aan de betreffende professional of organisatie.

Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard, met inachtneming van de wettelijke plicht van ondernemers. Adresgegevens van offertes en facturen worden niet opgenomen in een database. Facturen en offertes worden elektronisch voor de wettelijke termijn van 7 jaar bewaard. Naam en e-mailadressen verkregen via het contactformulier op de website worden niet opgeslagen in een database.

GDRP geeft de klant/opdrachtgever het recht om persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te blokkeren of te laten verwijderen binnen de regels van Nederlandse wetgeving. Neem contact op met hylke@vanhild.nl als je hierover vragen hebt.

Er wordt alles aan gedaan om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal.